9.9 2020

19.00 Aktualiteter 19.20 Svenska Kvinnoförbundets årsmöte i Närpes 19.30 Stadsdirektör i pension. Intervju med Hans-Erik Lindqvist
1 timme och 5 minuter