24.8 2020 Fullmäktige

Fullmäktiges sammanträde med ordförandeval.
43 minuter