29.7 2020

19.00 Aktualiteter 19.05 På Ulla-Majs veranda. Ulla-Maj Wideroos bjuder hem gäster till sin sommarstuga i Nämpnäs. 19.55 Fotbollssammandrag Kraft-Kaskö IK
1 timme och 10 minuter