24.6 2020

19.00 Sändning med bl.a aktualiteter och rundvandring i Öjskogsparken. Även sportsammandrag mellan åren 2002-2009,
1 timme