Fullmäktige 15.6 II

Bl.a. val av stadsdirektör
59 minuter