10.6 2020

19.00 Aktualiteter 19.15 Kosläpp i Tjärlax. 19.20 intervju med Leif Erikson om kabel-tv utvecklingen i Närpes, 19.45 Tomatspelen. Sammandrag 19.55 Fotbollsintervju.
1 timme och 10 minuter