3.6 2020

19.00 Sändning med bl.a aktualiteter, om vindkraftsparken i Kalax och byggfest samt stadsstyrelse- beslut. Även studentdimission från lördagen.
59 minuter