6.5 2020

19.00 Aktualiteter, bl.a om nya direktiv i samband med corona-läget 19.20 Naturprogram, med Hans Hästbacka 19.50 Musikandakt 20.10 Gymnastik för äldre
1 timme och 30 minuter