29.4 2020

19.00 Aktualiteter 19.20 Tomatkarnevalen genom åren 19.35 Fotbollsintervju 19.40 Musikandakt 19.55 Gymnastik för äldre
1 timme och 10 minuter