27.4 2020 Fullmäktige

Fullmäktigemöte, bl.a. behandlas ansökningstiden för stadsdirektörsvalet.
1 timme och 4 minuter