22.4 2020

19.00 Aktualiteter 19.15 Missionärer hemma från Kenya 19.25 Närpes teater. Sammandrag av pjäser genom åren 19.50 musikandakt 20.05 Gymnastik för äldre
1 timme och 20 minuter