Emigrantprogram

Gus och Marta Granskog i USA. Ett program från 1990.
23 minuter