25.3 2020

19.00 Aktualiter. 19.15 Skolornas distansundervisning. 19.30 Medeltid i Österbotten. Animerade program. 19.45 Bilköpet. Från 1982. 19.50 Gymnastik för äldre.
1 timme och 12 minuter