18.12 2019

19.00 Aktualiteter 19.25 Nya HVC Sjukhus 19.35 Lucia. Bl.a kröning i Närpes kyrka 19.45 Körsång. Norakörens och Närpes manskörs gemensamma julkonsert 20.00 Hockeysammandrag. Kraft-KuRy
1 timme och 10 minuter