16.12 2019

Fullmäktiges budgetmöte. Även andra ärenden, t.ex. grundavtalet för samkommunen för Österbottens välfärdsområde.
2 timmar och 33 minuter