Kaskö fullmäktige 10.12 del1

Kaskö fullmäktige, bl.a om fusionsavtalet Kaskö-Närpes
1 timme och 8 minuter