Fullmäktige 18.11 2019

Fullmäktige, bl.a om fusionsavtalet Närpes-Kaskö
2 timmar och 5 minuter