Fullmäktige 23.9 2019

Fullmäktiges sammanträde, bl.a. om integration och om ekonomiska ramar.
2 timmar