Fullmäktige 19.6

Fullmäktigemöte, bl.a. om enkäter och hörande om sammanslagning Närpes-Kaskö.
2 timmar och 17 minuter