27.5 2019 Fullmäktige

Fullmäktiges sammanträde, bl.a. styrelseval.
1 timme och 2 minuter