4.3 2019

Stadsfullmäktiges sammanträde.
1 timme och 5 minuter