Fullmäktige 10.12 2018

Fullmäktige budgetmöte
2 timmar och 30 minuter