Fullmäktige 19.11 2018

Fullmäktige 19.11 2018, sammanträde med bl.a. fastighetsskattesatser 2019 och inkomstskattesatser 2019 samt budgetändring 2018 och ändring av investeringsbudget 2018
1 timme och 30 minuter