Fullmäktige 24.9 2018

Fullmäktigemöte med bl.a. de ekonomiska ramarna för 2019
1 timme och 38 minuter