Fullmäktige 18.6 2018

Fullmäktigemöte
2 timmar och 5 minuter