19.3 Fullmäktige

Fullmäktiges sammanträde.
57 minuter