13.11 Fullmäktige

Fullmäktige, bl.a. skatteprocenten
2 timmar och 5 minuter