Fullmäktige 5.6 2017

Första mötet för nya fullmäktige med val av presidium, nämnder mm.
2 timmar