Fullmäktige 30.1

Fullmäktiges sammanträde med bl.a. val av vård- och omsorgsdirektör.
2 timmar och 5 minuter