Fullmäktige 7.11 2016

Fullmäktige 7.11 2016
2 timmar och 30 minuter