Fullmäkrige 19.9

Fullmäktiges sammanträde, med ärendet ekonomiska ramar.
23 minuter