Fullmäktige 13.6 2016

Fullmäktige 13.6 2016
2 timmar och 20 minuter