Fullmäktige 9.11.15

Fullmäktigemöte
2 timmar och 5 minuter