15.6.15 Fullmäktige

Fullmäktigemöte
2 timmar och 21 minuter