Fullmäktige 15.12

20.15 Budgeten 20.34 Budgeten forts. Allmän diskussion 21.13 Fullmäktige detaljbehandlingen
2 timmar