Fullmäktige 2.2 2015

18.00 Årets företagare 18.15 Val 18.21 verksamhetsstadgar för ungdomsrådet, 18.23 Godkännande av köpebrev 18.31 Motion angående skatteintäkter och arbetsplatser 18.35 borgensförbindelse för byggande av huvudavloppsledningar. 18.40 Ändring av budgeten för år 2015 19.33 Ändring av investeringsbudget 2015- 2017 19.47 Godkännande av skissritningar m.m för Kalax daghem 19.58 Samarbetsförhandlingar; lokalt avtal och permittering 20.00Invånarenkät:kommunindeln.utrednin. 20.15 Sändningen slut.
4 timmar och 5 minuter