22.9 2015

Stadsfullmäktiges sammanträde med bl.a. skissritningar för vård- och servicecenter skede 1 samt ekonomiska ramar för verksamheten 2016-2018.
45 minuter