Fullmäktige 27.4 2015

18.00 Fullmäktige, utdelning av förtjänsttecken. 18.40 Motioner om krissituationer, vägbelysning, ekologiska produkter, ungdomsverksamheten i Närpes m.m
2 timmar och 5 minuter