Vårsång med Mixta-kören

På lördagskvällen höll Mixta-kören, under ledning av Johan Pått, en vårkonsert i Frans Henriksonssalen. Musikklipp i När-TV på onsdag.

måndag, maj 22, 2023