Solig majparad

De två Valborgsevenemangen, manskörssången och 1 majparaden, kunde genomföras i fint vårväder på tisdag och onsdag. Skolmusikkåren och drillflickorna startade från torget och marscherade till simhallen där det var konsert i festsalen. Mycket folk var ute och kantade paradgatan och när skolmusikkåren hade marscherat förbi blev det lång kö till glasskiosken.

onsdag, maj 1, 2024