Skolorna startade

På bilden anländer elever till Mosebacke på onsdagsmorgonen, första skoldagen. Det är en annorlunda skolstart här, dels på grund av de hänsyn som skall tas till coronasmittan, dels för att Mosebacke till stora delar nu är en byggplats.

På ettan väntades 91 elever starta i de olika lågstadieskolorna. De senaste åren har förstaklasseleverna varit mellan 90 och 100. Årets förskoleelever är däremot
betydligt fler än i fjol.

Inslag om skolstarten i När-TV onsdag.

 

onsdag, augusti 12, 2020