Sång- och musikfest i Helsingfors

Den stora sång- och musikfesten i Helsingfors hölls under veckoslutet
och där medverkade också flera sydösterbottniska sångare, musiker och
dirigenter.

Närpes skolmusikkår hade en synlig roll i programmet, bl.a. anförde man den
stora festparaden genom Helsingfors centrum. På bilden går paraden längs Mannerheimvägen på söndagsförmiddagen

Program om detta i När-TV onsdag.

 

söndag, juni 12, 2022