Nya högstadiet visades

Nya högstadiet på Mosebacke visades på onsdagen för media och stadens representanter. På bilden befinner man sig i den stora, höga aulan, utrymmet som man första kommer in i. Hela högstadiet är stort och ljust med mycket träytor på väggarna. Ännu återstår en hel del arbeten, främst elinstallationerna. Bygget kostar ca. 10,8 miljoner euro. En betydande summa, men som någon kommenterade, skulle bygget ha startat idag skulle det ha blivit betydligt dyrare, byggpriserna har stigit det senaste året. Totalkostnaderna för projektet är ca. 12,3 milj.euro. När läsåret startar till hösten kan man göra det i nya högstadiet.

onsdag, april 20, 2022