Musik vid Frank Mangs center

På lördagseftermiddagen hölls ett musikcafé i matsalen vid Frank Mangs center. De som spelade var Rune Maris, Paiken Sahlström, Casper Sahlström och Catarina Olin från Vasatrakten. Olin höll också en betraktelse och dessutom var det allsång.

lördag, juli 25, 2020