Mosebacke skola visades

På torsdagen visades Mosebacke skola för media. Det blev en grundlig rundvandring i en skola med många intressanta bygglösningar. Mest intresserade den runda tillbyggnadens olika rumslösningar. Slöjdsalen har fått en tillbyggnad, liksom entrén och i en nybyggd del i ändan mot gamla högstadiet har nya rum kommit till. Gamla lågstadiets elsystem förnyas också.

Visningen leddes av Edd Gran och det var folk från staden, från skolan, arkitekten och från byggarna som deltog. Till årsskiftet skall allt vara färdigt.

Bilder från rundvandringen kommer i När-TV onsdag.

torsdag, juli 1, 2021