Många i folkdräkt

Drygt trettio kom i folkdräkt till Cornelia på torsdagen när folkdräktsdag odnades. Dagen ordnades för första gången i fjol på Marja Forséns initiativ och årets dag samlade fler deltagare i fler olika dräkter. Dagen kunde hållas i fint sommarväder i den speciella miljön med park och gamla hus. Närpes spelmansgille bidrog till underhållningen. Inslag från dagen kommer i När-TV onsdag.

fredag, augusti 6, 2021