Konfirmationstider

På midsommardagen hölls traditionsenligt konfirmation i Närpes kyrka. Konfirmander, ledare och hjälpledare tågade från församlingshemmet i fint sommarväder medan kyrkklockorna ljöd. Ca 40 ungdomar blev konfirmerade denna gång.

lördag, juni 25, 2022