Johanna Borg ny fullmäktigeordförande

Vid måndagens fullmäktigemöte valdes Johanna Borg enhälligt till ny ordförande i Närpes stadsfullmäktige. Här räcks ordförandeklubban över från viceordf. Gun Granlund. Johanna Borg valdes som ny ordförande efter Mikaela Björklund som blivit stadsdirektör.

måndag, augusti 24, 2020