Högstadiet invigdes

Nya högstadiet på Mosebacke invigdes på lördagen med festprogram i auditoriet. Rektor Johan Gulin (bilden) gav skolans hälsning. Festtal hölls av riksdagsman Anders Norrback och programmet leddes av bildningsdirektör Åsa Snickars. Det var invigning med bandklippning, och bandet klipptes av stadsfullmäktiges ordförande Johanna Borg. Inslag från festen och intervjuer i sändningen på onsdag.

måndag, februari 6, 2023