Hårda vindar

Hårda vindar på torsdagsnatten och morgonen ledde till kullblåsta träd och elavbrott. På bilden är vägen till Öskata fiskehamn i Nämpnäs tillfälligt blockerad.  I Närpes var det främst
västra byarna som drabbades av stormen.

Under natten till torsdag ökade vinden till över 20 m/s och topparna i våra trakter låg på 32 m/s.

 

torsdag, september 17, 2020